OIEA(大垣国際交流協会)について

公益財団法人 大垣国際交流協会 組織

・名誉会長 1名   ・理事長 1名   ・評議員 10名
・相談役 5名   ・副理事長 2名      
      ・常務理事 2名      
      ・理事 5名      
      ・監事 2名      

公益財団法人 大垣国際交流協会 組織図